Kursy 2023

Szanowni Państwo!

Ponad dwadzieścia pięć lat mojej praktyki zawodowej, to wiele tysięcy skonsultowanych i wyleczonych przypadków, sukcesy i niepowodzenia, ale nade wszystko olbrzymi bagaż doświadczeń, będący wynikiem stosowania zarówno sprawdzonych technik jak i najnowszych technologii. Prowadzona przeze mnie prywatna przychodnia ORTO, uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, jako pierwszy specjalistyczny gabinet ortodoncji w kraju, a kilka lat później mój gabinet został laureatem programu Rzetelni w Ochronie Zdrowia.

Od dwudziestu lat swoją aktywność zawodową dzielę pomiędzy leczenie pacjentów i edukację ortodontyczną. Każdego roku mam zaszczyt i przyjemność prowadzić w kraju i za granicą liczne wykłady oraz szkolenia doskonalące, dla lekarzy chcących zgłębić tajniki ortodoncji. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tematyką szkoleń przygotowanych na najbliższy rok, a wszystkich zainteresowanych zapraszam  do udziału w kursach!

– Mariusz Wilk

NOWOŚĆ ! Cykl szkoleń teoretyczno- praktycznych „Orthonavi Hands On”

Sesja I-III dr Mariusza Wilka i Dr n.med. Joanny Jabłońskiej- Zrobek

SESJA I, 28-30 września 2023 Warszawa CENA: 4500 zł

SESJA II, 16-18 listopada 2023 Warszawa CENA: 4500 zł

SESJA III, termin wkrótce Warszawa CENA: 4500 zł

Wszystkie szczegóły i tematyka na stronie Organizatora. Hands-on – Kursy Ortodontyczne (kursy-ortodontyczne.pl)

 

KURSY ORTODONTYCZNE 2023 

Dokonanie opłaty rezerwacyjnej i zgłoszenie na  kurs organizowany przez STUDIORUM, oznacza akceptację regulaminu przez uczestnika. 

  1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi jego zmianami można się zapoznać na stronie Organizatora. Uczestnicy będą informowani o ewentualnych zmianach Regulaminu.
  2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: STUDIORUM s.c. ul.Hipoteczna 25/93; 91-324 Łódź NIP: 726-265-89-45Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi tj. kursu / szkolenia, którego organizatorem jest STUDIORUM s.c. ul.Hipoteczna 25/93; 91-324 Łódź NIP: 726-265-89-45. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, jeśli będzie to niezbędne w celu realizacji kursu/szkolenia.
    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania swoich danych osobowych, do usunięcia swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych czy do przenoszenia danych osobowych.
    Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Rejestrując się na kurs, Uczestnik deklaruje znajomość Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Microsoft Word – Regulamin Kursów-popraw.docx (ortodonta.pl)