Wakacyjna przerwa w leczeniu

Dziś krótki wpis, ale jakże na czasie. Rozpoczął się okres wakacyjnych wyjazdów. Wielu rodziców stara się zapewnić swoim dzieciom możliwie jak najdłuższy pobyt poza miejscem zamieszkania. Jeśli dzieci leczone są ortodontycznie (w szczególności aparatem stałym) to przed letnią eskapadą wskazana jest wizyta kontrolna. Wielokrotnie powtarzamy pacjentom i ich rodzicom, jak ważna w leczeniu ortodontycznym jest współpraca. Zainicjowane aparatem przekształcenia w jamie ustnej mają swój wyraźny cel określony jeszcze przed rozpoczęciem leczenia. Dla jego osiągnięcia tworzy się dokładny plan leczenia – pominięcie jednej lub kilku wizyt może negatywnie wpłynąć na cały proces.

Oczywiście nie próbujemy tutaj powiedzieć, iż ortodonci zabraniają wyjazdów wakacyjnych. Zachęcamy za to do poinformowania nas o swoich planach odpowiednio wcześniej. Lekarz prowadzący dany przypadek może się wtedy ustosunkować do przedstawionych informacji i odpowiednio zmodyfikować plan leczenia – np. przesuwając najistotniejsze, krytyczne momenty na najbliższą wizytę po urlopie.