Stałe aparaty ortodontyczne I stopień – kurs praktyczny z typodontami

Wykładowca: dr Joanna Jabłońska Zrobek, dr Mariusz Wilk
Termin: 18.05 – 20.05.2017
Miejsce: Łódź
Organizator: STUDIORUM (ortokursy@gmail.com)

Program:
Seminarium wprowadzające adeptów ortodoncji w technikę leczenia aparatami stałymi. Program seminarium obejmuje całokształt zagadnień związanych z przygotowaniem się lekarza ortodonty do rozpoczęcia pracy w technice aparatów stałych. Omówione i uzasadnione zostaną zasady doboru narzędzi, materiałów i akcesoriów koniecznych do leczenia aparatami stałymi, zasady wyboru systemu zamków i pierścieni, zasady posługiwania się nimi. Przedstawione będą też zasady wyboru i doboru drutów, zamków i pierścieni do określonych sytuacji klinicznych, stosowanie głównych technik – zasadniczych różnic między nimi, wskazanie technik trudnych i niebezpiecznych, których stosowanie bez odpowiedniego przygotowania może mieć przykre konsekwencje dla niedoświadczonego lekarza i jego pacjenta. Praktycznie przeprowadzone zostaną ćwiczenia w klejeniu zamków oraz „leczenie” prostego przypadku nieekstrakcyjnego na typodoncie. Kurs przeznaczony jest dla lekarzy początkujących, stawiających pierwsze kroki w leczeniu aparatami stałymi.
W czasie kursu nie będą omawiane zasady planowania leczenia, prowadzenia dokumentacji itp. Kurs ukierunkowany jest głównie na stronę techniczną, prawidłowego wyboru materiałów i narzędzi oraz odpowiedniego posługiwania się nimi. Szkolenie to, ze względu na ograniczony czas, pomija zagadnienia związane z procesem planowania leczenia, który w ortodoncji odgrywa szczególną rolę i który przedstawiony
zostanie na innych kursach.

 

Kurs odbędzie się w Łodzi, w hotelu Holiday Inn (www.hilodz.com), ul. Piotrkowska 229/231, tel. +48 42 208 2000.

Rozpoczęcie kursu w czwartek (18.05), o godzinie 12.00, zakończenie w sobotę (20.05) około 14.00.
W czwartek i piątek dla uczestników szkolenia w restauracji hotelowej przygotowany będzie lunch, w czasie szkolenia catering kawowy dostępny przez cały czas, bezpośrednio w sali wykładowej.

Kierownictwo hotelu przygotowało specjalną ofertę cenową na pokoje hotelowe dla kursantów. Każdy uczestnik szkolenia indywidualnie rezerwuje noclegi w ramach dostępności pokoi (wskazana wcześniejsza rezerwacja)! Rezerwując pokój, należy zgłosić uczestnictwo w kursie ortodontycznym, wtedy otrzymają Państwo zniżkę na cenę noclegu. Przy hotelu znajduje się duży, wygodny parking.

Cena kursu to 2750 złotych. Wstępną listę tworzymy na podstawie przedpłaty w wysokości 250 złotych na konto w mBanku:

STUDIORUM S.C.
34 1140 2004 0000 3402 7604 0797
WAŻNE: w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem „aparaty stałe 1“.

Po dokonaniu wpłaty KONIECZNIE należy przesłać na poniższy adres:
ortokursy@gmail.com mail z imieniem i nazwiskiem uczestnika, kontaktem telefonicznym, nazwą kursu na który dokonano przedpłaty i danymi do faktury za szkolenie. Mailowo będziemy potwierdzać wciągnięcie na listę uczestników kursu.

Ostateczna wpłata całej kwoty powinna być dokonana najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie będzie możliwość zapisania się z listy rezerwowej, jedynie w przypadku rezygnacji wcześniej zapisanej osoby. Ewentualna rezygnacja, ze zwróceniem wpłaty, możliwa jest do 21 dni przed terminem kursu, później zwrot pieniędzy nie będzie możliwy.

 

Wymagane narzędzia:

 • kleszcze Angla
 • kleszcze Angla/Tweeda
 • kleszcze De La Rosa
 • kleszcze Weingarta
 • igłotrzymacz typu Mathieu
 • kleszcze do cięcia drutu twardego
 • kleszcze do drutu ligaturowego
 • pęseta do zamków
 • kleszcze kramponowe
 • zgłębnik stomatologiczny
 • zapalniczka
 • okulary ochronne