Zasady leczenia

Pierwsza wizyta

Jest najważniejsza dla pacjenta i dla lekarza. Podczas niej pacjent i jego rodzice nie tylko są informowani przez personel medyczny na temat leczenia wad zgryzu, ale również budują sobie opinię o lekarzu i gabinecie, co często bywa decydujące dla podjęcia decyzji o rozpoczęciu leczenia. Więcej informacji na ten temat umieściliśmy w zakładce Jestem przed leczeniem oraz na naszym blogu i videoblogu:

Pierwsza wizyta – videoblog

Co to jest wycisk?

Zdjęcia RTG w leczeniu ortodontycznym

Aparaty ortodontyczne

Obecnie ortodonci w celu korekcji wad zgryzu stosują dwa rodzaje aparatów:

  1. zdejmowane zwane ruchomymi
  2. stałe

Sukces poprawy warunków zgryzowych pacjenta uwarunkowany jest zarówno od umiejętności i doświadczenia ortodonty prowadzącego leczenie jak również obowiązkowości samego pacjenta w przestrzeganiu regularnych wizyt kontrolnych, zaleceń ortodonty m.in. w kwestii samodzielnego zakładania wyciągów gumowych czy nadzwyczajnej higieny jamy ustnej. Więcej informacji na ten temat umieściliśmy w zakładce Jestem w trakcie leczenia oraz na naszym blogu i videoblogu:

Higiena jamy ustnej w trakcie leczenia ortodontycznego

Aparaty zdejmowane – videoblog

Wizyty kontrolne

Żaden aparat ortodontyczny nie jest „zaprogramowany” na całe leczenie i wymaga od pacjenta odbywania systematycznych wizyt kontrolnych, w czasie których ortodonta w odpowiedni sposób reguluje aparat, w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Należy pamiętać, że aparat ortodontyczny jest jedynie pomocniczym narzędziem w rękach specjalisty. Niektórzy pacjenci sądzą, iż aparat wie co ma robić, a lekarz jedynie „serwisuje” go tak, jak serwisuje się urządzenia mechaniczne. Jest to całkowicie błędne przeświadczenie, ponieważ prowadzenie leczenia ortodontycznego na wysokim poziomie zależy wyłącznie od świadomych działań lekarza za pomocą narzędzia, jakim jest aparat ortodontyczny. Systematyczne odbywanie wizyt kontrolnych jest podstawowym warunkiem prowadzenia leczenia. Aparat ortodontyczny, w szczególności aparat stały, pozostający przez kilka miesięcy bez kontroli może być dla pacjenta szkodliwy! Należy pamiętać, iż zaniedbanie systematyczności wizyt kontrolnych znacznie przedłuża leczenie, a w niektórych przypadkach stanowi dla ortodonty podstawę do przerwania leczenia.

Zakładanie aparatu stałego

Zakładanie aparatu stałego, to procedura, która rozpoczyna aktywną fazę leczenia ortodontycznego. Aparat stały jest przyklejany do zębów za pomocą specjalnego, nieszkodliwego kleju o odpowiednich właściwościach. Precyzyjne przyklejenie aparatu do powierzchni zębów ma bardzo istotne znaczenie dla przebiegu leczenia i efektu końcowego. Kluczowe znaczenie ma tutaj biegłość i doświadczenie lekarza, który tą czynność wykonuje ponieważ nieprecyzyjne lub nieprawidłowe umieszczenie zamków znacznie komplikuje i przedłuża leczenie. Zabieg zakładania aparatu jest dla pacjenta całkowicie bezbolesny. Zgrany zespół składający się z doświadczonego ortodonty i sprawnej asystentki potrzebuje godziny czasu na przyklejenie aparatu na obu łukach zębowych. Niektórzy lekarze, chcąc uzyskać maksymalną dokładność w umieszczaniu zamków, stosują w czasie zabiegu klejenia specjalne zestawy optyczne tzw. lupy operacyjne, stosowane również przez chirurgów w czasie wykonywania niezwykle precyzyjnych operacji np. zabiegów wykonywanych na oku.

Zdejmowanie aparatu stałego

Aktywna faza leczenia ortodontycznego kończy się zabiegiem zdjęcia aparatu z zębów. Taki zabieg polega na odklejeniu zamków, rurek lub pierścieni, co trwa od kilkudziesięciu sekund do kilku minut, po czym następuje żmudny zabieg oczyszczenia zębów z pozostałości kleju. Zdejmowanie zamków odbywa się w sposób mechaniczny: za pomocą specjalnych kleszczy uciska się zamek, który łatwo odskakuje od zęba. Niektórzy pacjenci opisują ten zabieg jako nieprzyjemny, szczególnie w przypadku zdejmowania aparatów ceramicznych, które bardzo mocno sklejają się z zębami. Jednakowoż na większości pacjentów zabieg zdjęcia aparatu nie robi żadnego wrażenia, prawdopodobnie zależy to od indywidualnej wrażliwości pacjenta oraz jego nastawienia. Z naszych obserwacji wynika, iż pacjenci o optymistycznym usposobieniu nie skarżą się na dolegliwości w czasie leczenia jak i w czasie zdejmowania aparatu.

Co po leczeniu aparatem stałym?

Zdjęcie aparatu z zębów to koniec aktywnej fazy leczenia, po której następuje faza leczenia retencyjnego. Ta część terapii ma na celu utrzymanie osiągniętego wyniku leczenia i jest tak samo ważna, a w niektórych przypadkach ważniejsza niż faza aktywna, czyli okres noszenia aparatu korygującego wadę. Środkiem stosowanym w tej części leczenia są tzw. retainery, czyli aparaty retencyjne.